Internetowa platforma prezentacji wyników

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Zakład Diagnostyki NSSU

30-688 Kraków, ul. Jakubowskiego 2

12 400 34 28

12 400 34 29

identyfikacyjny kod resortowy:

000000018583-88-797

Przesłanie nowego hasła